Skip to main content

Wsparcie da dzieci w gdańsku, zaczynamy. Wyzwania dorastania to projekt, który powstał w odpowiedzi na potrzeby, które widzimy na co dzień w naszej pracy zawodowej. Codziennie spotykamy zatroskane twarze rodziców i wielkie, smutne lub wystraszone oczy ich dzieci oraz słyszymy pytanie „to gdzie mamy szukać pomocy w Gdańsku?”.


Bezpłatna pomoc w zakresie zdrowia psychicznego jest bardzo trudno dostępna, powstają długoletnie listy osób oczekujących na psychoterapię, psychiatrzy dzieci i młodzieży mają pełne terminarze, a przyjęcie na młodzieżowe oddziały psychiatryczne właściwie graniczy z cudem. To w sprawach bezpośredniego zagrożenia zdrowia oraz życia – zaburzeń depresyjnych, myśli samobójczych czy samouszkodzeń.


Sprawy „błahe”, takie jak trudne relacje rówieśnicze, niepowodzenia szkolne, konflikty w rodzinie są właściwie zupełnie niezaopiekowane w ramach bezpłatnej pomocy.


Rzeczywistość, w której dorastają obecnie dzieci i młodzież pełna jest paradoksów. A jednym z nich jest niespotykana dotąd wcześniej świadomość potrzeby dbania o zdrowie psychiczne i ogromna skala kryzysów psychicznych przy jednoczesnym utrudnionym dostępie do specjalistów.


Tworzymy miejsce w Gdańsku, w którym wspieramy dzieci, młodzież i ich rodziców korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia. Naszym marzeniem jest stworzenie także w sieci miejsca, które pomoże Wam dbać o zdrowie psychiczne Wasze i Waszych dzieci. Chcemy dzielić się wiedzą i inspiracjami, podpowiadać literaturę, skłonić Was do refleksji i zadawania pytań i towarzyszyć Wam w rozwijaniu się jako rodzice szczęśliwych dzieci.


Zapraszamy na bloga