Oferta pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży w Gdańsku

Wyzwania Dorastania...

…to inicjatywa odpowiadająca na potrzeby młodych ludzi i ich rodziców (opiekunek i opiekunów) związane ze zdrowiem psychicznym. Jesteśmy psychologami, pracujemy w Gdańsku, oferujemy pomoc w radzeniu sobie z pojawiającymi się kryzysami oraz wspieranie w rozwoju i dorastaniu.

Obejmujemy swoimi działaniami młodego człowieka, a wraz z nim jego rodziców z ich dylematami i niepewnością. Nasze dotychczasowe doświadczenia zawodowe oraz zaangażowanie w udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży w gdańsku pokazują, że udział wyłącznie dzieci w psychoterapii indywidualnej nie przynosi satysfakcjonujących efektów.

Pomoc psychologiczna dzieciom - czego możesz się spodziewać?

Pierwsze spotkanie (lub spotkania) psychologiczne w sprawie dziecka odbywa się wyłącznie z rodzicami w naszej siedzibie w Gdańsku.

Podczas konsultacji psychologicznej rozmawiamy o dziecku, jego trudnościach, a także o sytuacji rodzinnej, strategiach rodziców na radzenie sobie z różnymi kłopotami oraz o innych sprawach mogących mieć znaczenie dla funkcjonowania dziecka. Zdarza się, że proces diagnozy sytuacji wymaga spotkania z każdym z rodziców osobno lub z dzieckiem. Sytuacje takie ustalane i omawiane są indywidualnie. Następnie proponujemy najlepszą i najskuteczniejszą (naszym zdaniem) ścieżkę pomocy psychologicznej.

Wiemy, że jeśli trudności dotyczą małych dzieci ogromne znaczenie ma wzmocnienie rodziców w pełnieniu ich roli. Na ogół, oprócz pomocy psychologicznej dla dziecka zalecamy opiekunom udział w konsultacjach dla rodziców.

Zdarza się, że potrzebne jest wyłącznie wsparcie dla rodziców (np. konsultacje rodzicielskie, psychoterapia, terapia pary), a w szczególnych sytuacjach obejmujemy pomocą psychologiczną tylko dziecko. Informujemy o dostępnej i współpracujących osobach z Gdańska.

Pomoc psychologiczna dla dzieci – konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna, terapia

Czego możesz się spodziewać, jeśli po diagnozie sytuacji uznaliśmy, że taka forma wsparcia jest wskazana? 

Pomoc psychologiczna realizowana jest w Gdańsku i jest dostosowana do ich wieku oraz poziomu rozwoju. Założone cele realizowane są za pomocą różnorodnych metod i technik pracy. Praca z dziećmi młodszymi częściej ma charakter zabawy, która jest pretekstem do rozmowy o doświadczeniach i emocjach dziecka. W związku z tym niech nie dziwi Was obecność w gabinecie kredek, pluszaków, czy materiałów do robienia slime`ów. Praca z dziećmi starszymi częściej jest oparta na rozmowie, używamy jednak gier terapeutycznych czy materiałów psychoedukacyjnych.

Nasze działania które realizujemy w gabinecie w Gdańsku to leczenie (psychoterapia), a także psychoedukacja i różnego rodzaju treningi (np. trening regulacji emocji, trening relaksacji, mindfullness).

Zwykle spotkania psychologa z dzieckiem odbywają się raz w tygodniu, w Gdańsku Wrzeszczu, w stałym terminie jednak wszystko zależy od potrzeb oraz indywidualnego kontraktu z rodzicami. Ustalamy także oczekiwania rodziców i szczegóły “techniczne”.

Pomoc psychologiczna młodzieży - czego możesz się spodziewać?

Pierwsze spotkanie (lub spotkania) z psychologiem sprawach młodego człowieka odbywa się wyłącznie z rodzicami w Gdańsku.

Podczas konsultacji psychologicznej rozmawiamy o dziecku, jego trudnościach, a także o sytuacji rodzinnej, strategiach rodziców na radzenie sobie z różnymi kłopotami oraz o innych sprawach mogących mieć znaczenie dla funkcjonowania młodego człowieka. Zdarza się, że proces diagnozy sytuacji wymaga spotkania z każdym z rodziców osobno lub z dzieckiem. Sytuacje takie ustalane i omawiane są indywidualnie. Następnie proponujemy najlepszą i najskuteczniejszą (naszym zdaniem) ścieżkę wsparcia terapeutycznego.

Praca z nastolatkami wymaga balansu między kształtującą się samodzielnością i potrzebą odrębności, a współpracą z rodzicami.

Dzięki psychologicznym spotkaniom diagnostycznym jesteśmy w stanie określić czy wskazane jest objęcie indywidualną pomocą psychologiczną wyłącznie młodego człowieka czy potrzebna jest także współpraca z rodzicami. Zdarza się też, że rekomendujemy wyłącznie wsparcie dla rodziców (np. konsultacje rodzicielskie, psychoterapia, terapia pary). W miarę możliwości informujemy o dostępnej oferencie współpracujących z nimi psychologami i psychoterapeutami w Gdańsku.

Pomoc psychologiczna dla młodzieży – konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna, terapia

Czego możesz się spodziewać, jeśli po diagnozie sytuacji uznaliśmy, że taka forma wsparcia jest wskazana? 

Pomoc psychologiczna dla młodych ludzi jest dostosowana do ich wieku oraz poziomu rozwoju i realizujemy ja w gdańsku. Proces psychoterapeutyczny opiera się na rozmowie, jednak często zdarza się, że sięgamy po metody i techniki urozmaicające i motywujące do kontynuacji udziału w spotkaniach. Budując relację terapeutyczną podążamy za możliwościami, potrzebami i zainteresowaniami młodego człowieka. Szczególnie na początku, niech nie dziwi Was dobiegająca zza drzwi gabinetu głośna muzyka czy opowieści o graniu w planszówki czy malowaniu podczas sesji.

Nasze działania to leczenie (psychoterapia), a także psychoedukacja i różnego rodzaju treningi (np. trening regulacji emocji, komunikacji czy asertywności) w gabinecie w Gdańsku przy ul. Jesionowej

Zwykle spotkania z młodym człowiekiem odbywają się raz w tygodniu w gabinecie w Gdańsku, w stałym terminie, jednak wszystko zależy od potrzeb oraz indywidualnych ustaleń z rodzicami. Sprawdzamy także oczekiwania rodziców i uzgadniamy szczegóły “techniczne”.

Wsparcie w rodzicielstwie

Wychodzimy z założenia, że każdy rodzic pełni swoją rolę najlepiej jak potrafi, na miarę swoich możliwości i umiejętności. Mimo tego, jesteśmy niemal pewni, że każdemu zdarza się zrobić coś, co nie służy dziecku. Czy to ze względu na przekonania, ograniczenia, poziom wiedzy czy ze względu na ograniczenia osobiste rodzica lub sytuację zewnętrzną. Naszym zdaniem jest “zlokalizować” te czynniki i zaproponować rodzicowi rozwiązanie, które przybliży go do poradzenia sobie z trudnościami.

Możecie się do nas zwrócić, gdy:

macie wątpliwości czy sposób w jaki funkcjonuje Wasza rodzina służy Waszym dzieciom;
nie wiecie, jak poradzić sobie z trudnymi zachowaniami Waszych dzieci;
niepokoi Was rozwój dzieci, ich zachowanie czy trudności z jakimi się zmagają;
nie wiecie, jak wspierać dziecko doświadczające trudności (np. rówieśniczych, kryzysu psychicznego, myśli samobójczych);
szukacie strategii na poprawę dobrostanu Waszych dzieci;
czujecie się przeciążeni, sfrustrowani, niepewni jako rodzice, odczuwacie dużo lęku.

Możecie zgłosić się do nas właściwie z każdym rodzicielskim wyzwaniem.

Oferta wsparcia

Zebranie Waszych trudności i oczekiwań pozwoli nam na znalezienie najlepszych naszym zdaniem rozwiązań.

Formy wsparcia rodziców, które oferujemy w ramach Wyzwań Dorastania:

Psychoterapia indywidualna rodzica, opiekuna – jest przydatna m.in. w sytuacjach, gdy osobiste trudności rodzica lub przytłaczające wydarzenia wpływają na samopoczucie rodzica, a tym samym na jego relację z dzieckiem. Jeśli zauważymy taką potrzebę, przekażemy taką wskazówkę rodzicowi.

Konsultacje rodzicielskie – wiemy, że wsparcie rodzica w jego roli jest kluczowe dla dobrostanu dziecka. Pomagamy odnaleźć odpowiedzi na pytania pojawiające się w procesie wychowania, zauważyć co nie służy naszej rodzinie, co moglibyśmy robić lepiej. Konsultacje rodzicielskie pozwalają także obniżyć poziom lęku, co buduje w rodzicach pewność siebie oraz możliwość działania w zgodzie ze swoimi wartościami. W ramach projektu “Wyzwania dorastania” pracujemy zespołowo, wymieniamy się informacjami i spostrzeżeniami co umożliwia trafny dobór metod pracy z dzieckiem i rodzicami.

Podczas spotkań macie możliwość by podzielić się wątpliwościami, zadać nurtujące Was pytania oraz wspólnie poszukać pomysłów na rozwiązania, które sprawdzą się w Waszej rodzinie. Z szacunkiem odnosimy się do Waszych wartości, nie ma więc wspólnego dla wszystkich sposobu działania. Nasza ulubiona odpowiedź na większość rodzicielskich rozterek brzmi “to zależy” 😉 nie zostawimy Was jednak na tym etapie – wierzymy, że jako rodzice macie największe kompetencje by znaleźć właściwą drogę do poradzenia sobie z kłopotami, potrzebujecie tylko trochę pomocy!

Wspierając rodziców korzystamy z wiedzy zdobytej na studiach psychologicznych oraz licznych szkoleniach, a także z doświadczenia zawodowego i osobistego. W swojej pracy opierramy się na idei rodzicielstwa bliskości oraz systemowego spojrzenia na człowieka.

Inne formy pomocy

Podczas diagnozy sytuacji może okazać się, że niebędne będzie skierowanie Was do specjalistów realizujących inne działania. Mogą to być na przykład:

Terapia pary rodzicielskiej – potrzebę uczestnictwa w terapii par zauważamy, gdy kryzys w parze wspólnie wychowującej dziecko czy relacja między opiekunami ma wpływ na funkcjonowanie dziecka.

Terapia rodzinna – zdarza się, że trudności dziecka wymagają porozmawiania o Waszej rodzinie z udziałem wszystkich, którzy są jej częścią. Wtedy dobrym pomysłem jest udział w konsultacjach rodzinnych, które pomogą Wam uporządkować relacje między sobą.

Jeśli uznamy, że któraś z tych form może być potrzebna, przekażemy Wam taką sugestię.

Wsparcie w rodzicielstwie

Wychodzimy z założenia, że każdy rodzic pełni swoją rolę najlepiej jak potrafi, na miarę swoich możliwości i umiejętności. Mimo tego jesteśmy niemal pewni, że każdemu zdarza się zrobić coś, co nie służy dziecku. Czy to ze względu na przekonania, ograniczenia, poziom wiedzy czy ze względu na ograniczenia osobiste rodzica lub sytuację zewnętrzną. Naszym zdaniem jest “zlokalizować” te czynniki i zaproponować rodzicowi rozwiązanie, które przybliży go do poradzenia sobie z trudnościami.

macie wątpliwości czy sposób w jaki funkcjonuje Wasza rodzina służy Waszym dzieciom;
nie wiecie, jak poradzić sobie z trudnymi zachowaniami Waszych dzieci;
niepokoi Was rozwój dzieci, ich zachowanie czy trudności z jakimi się zmagają;
nie wiecie, jak wspierać dziecko doświadczające trudności (np. rówieśniczych, kryzysu psychicznego, myśli samobójczych);
szukacie strategii na poprawę dobrostanu Waszych dzieci;
czujecie się przeciążeni, sfrustrowani, niepewni jako rodzice, odczuwacie dużo lęku.

Możecie zgłosić się do nas właściwie z każdym rodzicielskim wyzwaniem.

Zebranie Waszych trudności i oczekiwań pozwoli nam na znalezienie najlepszych naszym zdaniem rozwiązań.

Formy wsparcia rodziców, które oferujemy w ramach Wyzwań Dorastania:

Psychoterapia indywidualna rodzica, opiekuna – jest przydatna m.in. w sytuacjach, gdy osobiste trudności rodzica lub przytłaczające wydarzenia wpływają na samopoczucie rodzica, a tym samym na jego relację z dzieckiem. Jeśli zauważymy taką potrzebę, przekażemy taką wskazówkę rodzicowi.

Konsultacje rodzicielskie – wiemy, że wsparcie rodzica w jego roli jest kluczowe dla dobrostanu dziecka. Pomagamy odnaleźć odpowiedzi na pytania pojawiające się w procesie wychowania, zauważyć co nie służy naszej rodzinie, co moglibyśmy robić lepiej. Konsultacje rodzicielskie pozwalają także obniżyć poziom lęku, co buduje w rodzicach pewność siebie oraz możliwość działania w zgodzie ze swoimi wartościami. W ramach projektu “Wyzwania dorastania” pracujemy zespołowo, wymieniamy się informacjami i spostrzeżeniami co umożliwia trafny dobór metod pracy z dzieckiem i rodzicami.

Podczas spotkań macie możliwość by podzielić się wątpliwościami, zadać nurtujące Was pytania oraz wspólnie poszukać pomysłów na rozwiązania, które sprawdzą się w Waszej rodzinie. Z szacunkiem odnosimy się do Waszych wartości, nie ma więc wspólnego dla wszystkich sposobu działania. Nasza ulubiona odpowiedź na większość rodzicielskich rozterek brzmi “to zależy” 😉 nie zostawimy Was jednak na tym etapie – wierzymy, że jako rodzice macie największe kompetencje by znaleźć właściwą drogę do poradzenia sobie z kłopotami, potrzebujecie tylko trochę pomocy!

Wspierając rodziców korzystamy z wiedzy zdobytej na studiach psychologicznych oraz licznych szkoleniach, a także z doświadczenia zawodowego i osobistego. W swojej pracy opierramy się na idei rodzicielstwa bliskości oraz systemowego spojrzenia na człowieka.

Podczas diagnozy sytuacji może okazać się, że niebędne będzie skierowanie Was do specjalistów realizujących inne działania. Mogą to być na przykład:

Terapia pary rodzicielskiej – potrzebę uczestnictwa w terapii par zauważamy, gdy kryzys w parze wspólnie wychowującej dziecko czy relacja między opiekunami ma wpływ na funkcjonowanie dziecka.

Terapia rodzinna – zdarza się, że trudności dziecka wymagają porozmawiania o Waszej rodzinie z udziałem wszystkich, którzy są jej częścią. Wtedy dobrym pomysłem jest udział w konsultacjach rodzinnych, które pomogą Wam uporządkować relacje między sobą.

Jeśli uznamy, że któraś z tych form może być potrzebna, przekażemy Wam taką sugestię.

Internet to nowe możliwości

Wsparcie dla rodziców dostępne także online